Kommunikation og præsentation

Præsentation og konflikter

Har du det også sådan, at du ville ønske, at du var vokset op med den digitale verden, sådan som vores børn gjorde, og gør? Vi, der ikke er digitalt indfødte, kan have lidt svært ved at omstille hele vores verden og det, vi har lært, til de nye krav. Vi får dog mange tilbud om at komme på kurser, hvor vi kan videreuddanne os. Det er en gave, synes jeg. At jeg får et tilbud om at komme på et kursus i præsentationsteknik over 3 dage, så jeg kan blive bedre til det, jeg arbejder med til hverdag: Undervisning.

Præsentationsteknikken

Hvis du også er underviser, så ved du, at du skal være meget klar i de budskaber, som du vil have, at elever, kursister eller de studerende skal forstå. Det nytter ikke noget at fedte rundt i et emne og få for mange informationer med ind i præsentationen, du har. Du ved også, at du skal gøre dig klart, hvem din målgruppe er. Der er forskel på at undervise små børn og studerende. Et kursus kan have deltagere, som er, har vidt forskellige kundskaber i forhold til emnet eller temaet, der skal undervises i. Det er ikke nemt. Vi har nogle værktøjer, som vi kan bruge, når vi skal fremlægge ny viden eller forklare noget. PowerPoint er naturligvis et af de kendteste værktøj til det brug.

Det er bare ikke altid, at en præsentation på PowerPoint er tilstrækkelig. Der skal suppleres med verbale forklaringer. Der skal måske fortolkes – og ja, kan en præsentation blive interaktiv imellem dig og de mennesker, som lytter til dig, er du nået et godt stykke vej. En god præsentation sigter jo på at engagere dine lyttere og få dem draget ind i emnet, så de reflekterer over det, du har sagt. En god præsentation skal struktureres, så dem, der lytter, får mulighed for at forstå reflektere og eventuelt udtrykke deres tvivl, eller hvad de undrer sig over.

Erfaringsniveauet

Nogle af os har stor erfaring med præsentationer. Vi har lært, at vi ikke behøver at være bange for at fejle. En fejl kan altid rettes. Andre af os kommer dog aldrig helt af med genertheden. Den der frygt for at stå overfor en stor gruppe af ukendte mennesker kan være nærmest lammende. Med erfaringen bliver vi dog bedre til at lægge genertheden fra os. Og har vi lært at lytte til den feedback, vi ofte får via lytternes reaktioner, så bliver vi endnu bedre til at lave en god præsentation.

Et kursus i præsentationsteknik kan hjælpe alle til at blive bedre til at fremlægge og formidle viden og budskaber. Ofte vil sådan et kursus indeholde konkrete øvelser i, hvordan du skal strukturere præsentationen. Du vil få tips og ideer til, hvordan du kan gøre din PowerPoint flot – uden at du behøver at bruge mange ord. Du vil få forøget din forståelse for, hvordan du selv fremstår overfor lytterne, når du holder præsentationen. Og du vil selvfølgelig få lært en masse nye og spændende mennesker at kende. Nogle af dem kæmper helt sikkert med de samme problemer som du.

Kommunikation er alfa og omega

Kommunikation er alfa og omega i vores liv. Har vi ikke god kommunikation med hinanden, så fungerer vi ikke. Måderne, vi kommunikerer med hinanden på, er selvfølgelig forskellige alt efter situationen, vi befinder os i. Er vi blandt venner, så kommunikerer vi på vores måde. Verbalt. Via de sociale medier og andre platforme, som vi bruger til dagligt. Er vi hos familien – måske til en familiebegivenhed, så kommunikerer vi nok på en anden måde med vores tante på 75 end med fætteren, som er vores jævnaldrene.
På arbejdet har vi et arbejdssprog og en arbejdsrutine, som danner rygraden i kommunikationen der.

Men hvordan kommunikerer du med en gruppe mennesker, du ikke kender? Du skal måske holde et oplæg for dem. Det kan være et foredrag. Det kan være en dårlig eller en god nyhed. Her kan det være rigtigt svært. Fordi du har måske fået et bestemt antal minutter, du kan bruge til at få budskabet ud til dem. Og budskabet skal være klart.

Konflikter og kommunikation

Et kursus i præsentationsteknik kan være en god løsning til at få løst sådan en opgave – måske sammen med et kursus i konflikthåndtering og kommunikation som her. Du har måske aldrig før i dit liv prøvet at skulle give et budskab til en gruppe mennesker, du ikke kender. Kurset i præsentationsteknik kan hjælpe dig til først at få sat en struktur på, hvordan du får budskabet ud. Og den struktur kan hjælpe dig til at få sagt og vist budskabet på en logisk og let forståelig måde. Men du lærer ikke kun at strukturere en præsentation. Du lærer mange flere ting på sådan et kursus. Du vil hurtigt lære, at det ikke kun er vigtigt at få sat en god struktur på præsentationen. Du vil også lære, at det er vigtigt at vælge sine ord rigtigt. Måske skal der lægges en ekstra positiv vinkel, så det bliver klart, at det er gode nyheder. Måske skal der dæmpes lidt ned, selvom nyheden i virkeligheden ikke er god.

Hvem skal lytte og forstå?

Det kommer naturligvis også an på, hvem du skal præsentere for, hvordan du skal sige tingene. Er det små børn, så er det nok ikke klogt at vælge svært forståelige ord og sætninger, der er meget lange. Måske er det fagfolk, du skal tale til, og der kan det være fornuftigt at bruge fagsproget rigtigt.

Et kursus i præsentationsteknik vil også give dig feedback på, hvordan du bruger din krop, når du holder præsentationen. Det kan være, at dine lyttere ikke værdsætter, at du bare taler. Måske skal der lægges lidt kræfter i at bruge din krop, så du virkeligt viser, at her er der tale om gode nyheder. Måske skal du bruge din krop ved at sende signaler, der viser, at I sammen kan kæmpe jer igennem den kommende, svære periode. Det kan du læse en artikel om her.

Nogle mennesker har en naturlig evne for at kunne bruge deres krop, når de skal præsentere noget for andre. Andre har ikke den evne. Det kan læres. Det kræver øvelse at lære det. Men ved du først, hvordan dit kropssprog påvirker andre, så kan du arbejde meget effektivt med kroppen i samspil med præsentationen.

Disclaimer
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *